Σημειώματα διοργανωτών 2016

Home Icon 1

Σημείωμα του Διευθυντή των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

Home Icon 2

Σημείωμα του Προέδρου του Δ.Σ. του Κυπριακού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου

Home Icon 3

Σημείωμα της Αν. Γενικής Διευθύντριας του Κυπριακού Οργανισμού Τουρισμού