ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γενικές πληροφορίες

Τ.: 7000 2414

Τ.: +357 2267 4920 (γραφεία)

Φ: +357 2268 0822

Email: [email protected]

Διεύθυνση: Ρηγαίνης 38, 1010 Λευκωσία, Κύπρος